Formes verbales au total: 92
Impératifs et participes
Participio presente consentente
Participio presente consentendo
Participio presente consentito
Type io tu lui/lei noi voi loro
Indicativo Presente consento consenti consente consentiamo consentite consentono
Indicativo Imperfetto consentivo consentivi consentiva consentivamo consentivate consentivano
Indicativo Passato remoto consentii consentisti consentì consentimmo consentiste consentirono
Indicativo Futoro semplice consentirò consentirai consentirà consentiremo consentirete consentiranno
Congiuntivo Presente consenta consenta consenta consentiamo consentiate consentano
Condizionale Presente consentirei consentiresti consentirebbe consentiremmo consentireste consentirebbero
Congiuntivo Imperfetto consentissi consentissi consentisse consentissimo consentiste consentissero
Indicativo Passato prossimo ho consentito hai consentito ha consentito abbiamo consentito avete consentito hanno consentito
Indicativo Trapassato prossimo avevo consentito avevi consentito aveva consentito avevamo consentito avevate consentito avevano consentito
Indicativo Trapassato remoto ebbi consentito avesti consentito ebbe consentito avemmo consentito aveste consentito ebbero consentito
Indicativo Futuro anteriore avrò consentito avrai consentito avrà consentito avremo consentito avrete consentito avranno consentito
Condizionale Passato avrei consentito avresti consentito avrebbe consentito avremmo consentito avreste consentito avrebbero consentito
Congiuntivo Trepassato avessi consentito avessi consentito avesse consentito avessimo consentito aveste consentito avessero consentito
Imperativo - consenti consenta consentiamo consentite consentano
Congiuntivo Passato abbia consentito abbia consentito abbia consentito abbiamo consentito abbiate consentito abbiano consentito

Verbes similaires à consentire

Verbes conjugués avant et après consentire

« consentire »