Formes verbales au total: 52
Impératifs et participes
Presens particip tt
Presens particip ende
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens r r r r r r
Preteritum dog dog dog dog dog dog
Futurum ska ska ska ska ska ska
Konditionalis I skulle skulle skulle skulle skulle skulle
Perfekt har tt har tt har tt har tt har tt har tt
Pluskvamperfekt hade tt hade tt hade tt hade tt hade tt hade tt
Futurum exaktum ska ha tt ska ha tt ska ha tt ska ha tt ska ha tt ska ha tt
Konditionalis II skulle ha tt skulle ha tt skulle ha tt skulle ha tt skulle ha tt skulle ha tt
Imperativ - - - -

Verbes similaires à

Verbes conjugués avant et après

« dö »