Formes verbales au total: 53
Impératifs et participes
Presens particip kullseglande
Presens particip kullseglat
Presens particip kullseglad
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens seglar kull seglar kull seglar kull seglar kull seglar kull seglar kull
Preteritum seglade kull seglade kull seglade kull seglade kull seglade kull seglade kull
Futurum ska segla kull ska segla kull ska segla kull ska segla kull ska segla kull ska segla kull
Konditionalis I skulle segla kull skulle segla kull skulle segla kull skulle segla kull skulle segla kull skulle segla kull
Perfekt har seglat kull har seglat kull har seglat kull har seglat kull har seglat kull har seglat kull
Pluskvamperfekt hade seglat kull hade seglat kull hade seglat kull hade seglat kull hade seglat kull hade seglat kull
Futurum exaktum ska ha seglat kull ska ha seglat kull ska ha seglat kull ska ha seglat kull ska ha seglat kull ska ha seglat kull
Konditionalis II skulle ha seglat kull skulle ha seglat kull skulle ha seglat kull skulle ha seglat kull skulle ha seglat kull skulle ha seglat kull
Imperativ - segla kull - - segla kull -

Verbes similaires à kullsegla

Verbes conjugués avant et après kullsegla

« kullsegla »