Formes verbales au total: 53
Impératifs et participes
Presens particip skumläsande
Presens particip skumläst
Presens particip skumläst
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens skumläser skumläser skumläser skumläser skumläser skumläser
Preteritum skumläste skumläste skumläste skumläste skumläste skumläste
Futurum ska skumläsa ska skumläsa ska skumläsa ska skumläsa ska skumläsa ska skumläsa
Konditionalis I skulle skumläsa skulle skumläsa skulle skumläsa skulle skumläsa skulle skumläsa skulle skumläsa
Perfekt har skumläst har skumläst har skumläst har skumläst har skumläst har skumläst
Pluskvamperfekt hade skumläst hade skumläst hade skumläst hade skumläst hade skumläst hade skumläst
Futurum exaktum ska ha skumläst ska ha skumläst ska ha skumläst ska ha skumläst ska ha skumläst ska ha skumläst
Konditionalis II skulle ha skumläst skulle ha skumläst skulle ha skumläst skulle ha skumläst skulle ha skumläst skulle ha skumläst
Imperativ - skumläs - - skumläs -

Verbes similaires à skumläsa

Verbes conjugués avant et après skumläsa

« skumläsa »